VSBfonds

VSBfonds

Samen Sterk

Samen Sterk is een tweejarig programma van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). In dit programma levert het NIVM in samenwerking met sterke vechtsportclubs een waardevolle bijdrage aan het vergroten van de wereld van jongeren. Jongeren die (nog) niet genoeg meedoen in de maatschappij, worden in dit programma aan de hand van een uitdagende groepsinterventie begeleid én geëquipeerd om met de juiste competenties die stap naar een ‘grotere’ wereld te realiseren. Op vechtsport gebaseerde werkvormen vormen de basis van deze aanpak. De trainer van de interventie vervult in dit traject een sleutelrol. Als vertrouwenspersoon van deze jongeren heeft hij ook de rol van mentor. Hij begeleidt de jongeren om de stap te maken binnen nieuwe sociale netwerken. Samenwerking met het onderwijs is belangrijk in deze interventie. De expertise van bijvoorbeeld de Zorg Advies Teams wordt gebruikt voor een juiste toeleiding van de jongeren.
Centraal in het project staan: samen werken, competentieontwikkeling, plezier, uitdaging, begeleiding, meedoen en ontmoeting.

Samen Sterk wordt mogelijke gemaakt door het NIVM, VSBfonds, Skanfonds en gemeente.

NIVM: www.vechtsportenmaatschappij.nl
VSBfonds: www.vsbfonds.nl
Skanfonds: www.skanfonds.nl
Gemeente Enschede: www.enschede.nl

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.
Skanfonds geeft mensen de kans. Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de zorg voor kwetsbare mensen en versterking van de sociale cohesie. Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ca. 700 projecten in Nederland, het Caribische deel van het Koninkrijk en Suriname. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties, en aan de inzet van sociaal betrokken vrijwilligers.

Comments are closed.